Wielkopostne czuwanie młodych w Pile 16.03.2018 godz. 20.00

Młodzież naszej Parafii przygotowuje się do Wielkanocy poprzez Wiekopostne czuwanie młodych w Pile. W ramach przygotowania wyjeżdża również na to spotkanie młodzież przygotowująca się do bierzmowania. karty zgłoszeń można pobrać z internetu, w zakrystii lub biurze parafialnym Te karty składamy u ks. Proboszcza lub Pani Katechetki do 7.03.

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ