Miejsce sprawowania Mszy św.

W czasie trwającego remontu wnętrza naszego kościoła Parafialnego Msze św. są sprawowane:

niedzielne (sobota i niedziela) od 20 listopada w sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, wejście od ul. Stodolnej i Górne Podwórze.

w dni powszednie w salce Parafialnej – Kościelna 17