Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017

W poniedziałek Mszą św. o godz. 800 rozpoczął się nowy rok szkolny. Licznie przybyli uczniowie, rodzice, nauczyciele i Dyrektor SP Biała im. ppor. Alfreda Sofki by prośba o Boże błogosławieństwo rozpocząć rok szkolny. W homilii ks. Proboszcz podkreślił, iż nie tylko oceny są ważne w nowym roku szkolnym, czyli wykorzystanie darów, które otrzymaliśmy od Pana Boga, ale przede wszystkim stawanie się lepszym bratem, kolegą, uczniem, człowiekiem.

Ze względu na trwające jeszcze prace remontowe i porządkowe w szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w kościele o godz. 900. Ustępujący Dyrektor Szkoły p. Józef Wiedera uroczyście przywitał nową p. Dyrektor Monikę Marciniak i życzył owocnej pracy i współpracy z rodzicami i gronem pedagogicznym. Klasy IV przedstawił program artystyczny ukazujący jaki powinien być uczeń. Nastąpiło również pasowanie uczniów klasy I na ucznia Szkoły Podstawowej w Białej. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor zaprosiła rodziców do pomocy przy sprzątaniu szkoły i przygotowaniu sal do zajęć lekcyjnych.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego