Kronika na rok 2014

KRONIKA PARAFII

PW. WSZYSTKICH ŚWIETYCH W BIAŁEJ

12-13.12.2014

W dniach 12 i 13 grudnia 2014r. wolontariusze Caritas Parafii zorganizowali przedświąteczną zbiórkę żywności w ramach akcji Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej „Tak Pomagam”. Zbiórka żywności została przeprowadzona w sklepach „Biedronka” na terenie miasta Trzcianki. W trzcianeckich „Biedronkach” akcja trwała dwa dni: w piątek od godziny 1400 – 2000 i sobotę od godziny 1000 – 2000. Akcję „Tak Pomagam” udało się przeprowadzić dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu wolontariuszy Caritas, młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance. Przy drzwiach wejściowych do sklepu jedna młodzież rozdawała ulotki informacyjne dotyczące akcji, a inna przy kasach odbierała produkty żywnościowe. W wyniku akcji Caritas Parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej pozyskał 481,90 kg żywności, z czego przygotowano paczki dla 28 rodzin i domu dla bezdomnych „ Ankar” w Białej”. Wolontariuszy Caritas wsparli nauczyciele – Pani Joanna Rybarczyk i Angelika Jaworska oraz młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance. Dzięki sponsorowi Caritas mógł obdarować w/w świątecznymi paczkami mięsnymi.

06.12.2014

Święty Mikołaj po długiej przerwie zawitał w naszym kościele parafialnym w asyście dwóch aniołków, w które wcieliły się dziewczyny z MOS. Wręczając paczki przygotowane przez rodziców pytał dzieci czy są grzeczne, a te które przygotowują się do Pierwszej Komunii świętej katechizmu. Na zakończenie wręczył wszystkim dzieciom obecnym na Roratach po czekoladzie.

31.10.2014

Rozstrzygnięto konkurs „Plejada Świętych”. Dzieci przebierały się za świętych z atrybutami i każdego dziecko przedstawiało w kilku słowach wybranego Świętego. Zgłosiło się około 30 dzieci.

27.10.2014

Caritas Parafii rozpoczął publiczną zbiórkę pieniędzy w ramach kolejnej edycji akcji przeprowadzonej przez Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej „ Zapałka nie ogrzeje, która trwała do 27 listopada. Patronat honorowy nad projektem sprawował J.E. bp Edward Dajczak. Pieniądze zebrane w wyniku akcji przeznaczono na zakup opału dla rodzin najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Do tegorocznej akcji włączyli się wolontariusze PZC naszej parafii, młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance oraz Nadleśnictwo Trzcianka. Wolontariusze w ramach akcji rozprowadzali symboliczne pudełka zapałek z logo Caritas. W tym roku do rąk darczyńców trafiło 211 pudełeczek zapałek. W wyniku akcji zebrano 1770,95zł. Ze-brane środki finansowe przeznaczono na zakup drewna brzozowego w ilości 14,99 M3P.

Rozprowadzone w ramach akcji pudełka zapałek pozwoliły zapewnić opał na zimę 4 rodzinom potrzebującym z naszej parafii.

19.10.2014

Zostały wydane obrazki z „Matką Bożą zawsze słuchającą z Białej” w formatach A4, A5, A6 i w formacie wizytówkowym. Obrazki zostały wydrukowane na podstawie zdjęcia wykonanego przez panią Barbarę Stankiewicz.

05.10.2014

Ukazanie się Pierwszego – specjalnego numeru Gazetki Parafialnej – „List do Parafian”, w którym przedstawione zostały plany pracy w Parafii na najbliższe lata. Gazetka będzie się ukazywać co tydzień. Finansowana jest przez umieszczane reklamy na ostatniej stronie. Wydawcą jest firma „Arcan” z Trzcianki.

01.10.2014

Rozpoczęła się peregrynacja Ikony “Salus Populi Romani” wraz z różańcem po rodzinach parafii, jako zachęta do modlitwy za młodzież naszej diecezji, która przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W czasie peregrynacji rodzina modliła się jedną tajemnicą różańca świętego (z danego dnia) oraz specjalnie przygotowaną modlitwą za młodzież naszej diecezji.  Ikona będzie odbierana w kościele pod koniec Mszy św., a przynoszona następnego dnia na Mszę św.

01.10.2014

Miesiąc październik, to miesiąc modlitwy różańcowej. Po raz pierwszy dzieci zostały zaproszone na osobne nabożeństwo dla nich w dni powszednie o godz. 1700. Oparto je na materiałach z „Małego Gościa Niedzielnego”, modląc się za rodzinę. Każdego dnia poznawaliśmy życie młodych ludzi, których dzisiaj nazywamy świętymi, błogosławionymi lub sługami Bożymi. O każdym była prezentacja multimedialna, jak również do każdej tajemnicy różańcowej. Prezentacje przygotowała pani katechetka Marzena Poznańska. Frekwencja dzieci na różańcu 50%, uczęszczających do szkoły. Dla dorosłych Nabożeństwo różańcowe w Białej w dni powszednie po Mszy św. wieczornej; w niedziele i święta dla wszystkich o godz. 1130, w Radolinie w niedzielę o godz. 930, w dni powszednie według dotychczasowego zwyczaju.

29.09.2014

Rozpoczęto się gazowanie kościoła, które trwało do 3 października by zwalczyć szkodniki drewna. Gazowanie zabija wszelkie szkodniki, natomiast by zabezpieczyć przed powtórnym wejściem szkodników, drewno zostało poddane impregnacji odpowiednimi środkami. Kościół był do soboty zamknięty. W tym samym czasie również będzie walka ze szkodnikami drewna w salce. Msza święta i nabożeństwa różańcowe przez ten tydzień odprawiane były na plebanii. Gazowanie trzeba będzie powtórzyć w ramach gwarancji, kołatki po tygodniu objawiły swoją aktywność.

28.09.2014

W niedzielę ks. Tomasz Roda Dyrektor Caritas Koszalińsko-Kołobrzeskiej na wszystkich Mszach św. mówił o specyfice i duchowości Caritas. Podczas spotkania o godz. 1600 przedstawił możliwości pracy Caritas. Obecni podjęli decyzję powstania Caritas w naszej Parafii. Przewodniczącym z urzędu jest Ks. Proboszcz, Prezesem została Grażyna Kowalska, Zastępcą Prezesa Marzena Poznańska, jako opiekun powstających Szkolnych Kół Caritas, sekretarzem Aneta Żychałko. Ks. Dyrektor podpisał i odczytał dekret powołujący Caritas w naszej Parafii.

21.09.2014

Przedstawiciele Parafii (8 osób) uczestniczyli w diecezjalnych uroczystościach odpustowych w Skrzatuszu. Przywieźli Ikonę “Salus Populi Romani” wraz z różańcem, która będzie peregrynować po rodzinach parafii, jako zachęta do modlitwy za młodzież naszej diecezji, która przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

20.09.2014

Młodzież naszej Parafii (36 osób po opieką pani katechetki Marzeny Poznańskiej) uczestniczyła w Młodzieżowym Czuwaniu Młodych w Skrzatuszu.

13.09.2014

Podczas spotkania Rady Parafialnej wybrano jednogłośnie: Przewodniczącego Rady – Bożena Liberska, Zastępcę – Małgorzata Kołdras, Skarbnik dla Białej – Grzegorz Białoskórski, Skarbnik dla Radolina – Małgorzata Kołdras. Podjęto decyzję iż w najbliższym czasie zostanie wydana „Gazetka Parafialna”, która dotrze do każdego domu. W niej zostaną przedstawione priorytety pracy w parafii na najbliższe lata Rady i proboszcza, sposoby ich realizacji. Podczas spotkania przedstawiono sprawę finansów poprzedniej Rady kościoła w Białej. Kwota około czterech tysięcy złotych została przekazana Ks. Dziekanowi, który następnie tę całą kwotę przekazał na organizację pogrzebu Ks. Jana Steckiewicza.

31.08.2014

Po raz pierwszy w Białej odbyły się Dożynki Gminne. Mszę św. dożynkową celebrował i homilie wygłosił ks. Proboszcz Eugeniusz Gnibba. Przybyli przedstawiciele ze wszystkich wiosek Gminy. Przyniesiono 16 wieńców dożynkowych. Byli obecni Wicestarosta Czarnkowsko-Trzcianecki Tadeusz Teterus, Burmistrz Trzcianki Krzysztof Władysław Czarnecki, Zastępca Burmistrza Grażyna Zazula, Przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, klubów sportowych, Sołtysi. Po Mszy św. odbył się przejazd bryczkami na stadion wiejski gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

24 – 31.08.2014

Wielu członków dotychczasowej Rady Parafialnej stwierdziło, że chce zakończyć w niej pracę i nie wyraziło chęci podjęcia pracy w Nowej Radzie Parafialnej. Ks. Proboszcz podziękował im za dotychczasową pracę i troskę o parafię. W związku z tym ogłoszono wybory Nowej Rady Parafialnej. Przez dwie niedziele 24 i 31 sierpnia można było wrzucać na tacę kartki z nazwiskami kandydatów dorady Parafialnej. Każda ulica będzie miała swojego przedstawiciela, Górne Podwórze dwóch ze względu na ilość mieszkańców, Wapniarnia I i III, Osiniec po jednym Na kartce piszemy imię, nazwisko, adres kandydata. Do Rady Parafialnej wejdą również nominowani przez Proboszcza kandydaci. W niedzielę 31 sierpnia po południu zebrała się komisja skrutacyjna, która policzyła głosy poszczególnych kandydatów i zadała pytanie osobom, które z danej ulicy miały najwięcej głosów, czy przyjmują wybór. Wybór przyjęli z Białej: Grzegorz Białoskórski, Chudziński Czesław, Dułak Leszek, Kowalska Ewa, Liberska Bożena; z Radolina: Kołdras Małgorzata, Sokalska Małgorzata, Stupkiewicz Dorota.

23.08.2014

Wyjazd ministrantów do Ujścia

15.08.2014

Odpust Parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Sumę odpustową o godz. 1200 koncelebrowali: O. Piotr Włodyga – Benedyktyn ze Starego Krakowa – przewodniczący i kaznodzieja, Ks. Zdzisław Cholewiński – Salezjanin z Piły, a pochodzący z tutejszej Parafii, Ks. Proboszcz Eugeniusz Gnibba, obecny był ks. Paweł Janaszkiewicz – Saletyn, proboszcz z Kuźnicy Czarnkowskiej, dojechali Ks. Mariusz Bąk – proboszcz z Jędrzejewa i ks. Stanisław Staniszewski – rezydent z Jędrzejewa. Frekwencja była bardzo duża, kościół był pełny. Było wiele osób z Radolina i z poza Parafii. Kaznodzieja nawiązując do „stópek Maryi”, zaznaczył, że Maryja wybrała to miejsce i odciska tutaj swój ślad w naszych duszach.

13.08.2014

Powstanie strony internetowej naszej Parafii www.wszyscyswiecibiala.pl Zostały umieszczone na niej ogłoszenia i zdjęcia z odpustu parafialnego. Stronę przygotował Ks. Marcin Lipnicki.

03.08.2014

Podczas Mszy św. o godz. 1200 uroczystego wprowadzenia w urząd Proboszcza Ks. Eugeniusza Gnibba dokonał Ks. Dziekan Sławomir Forc przy obecności ks. Zdzisława Cholewińskiego – salezjanina pochodzącego z tutejszej Parafii, przy licznej obecności Parafian. Proboszcza w imieniu Parafian powitali Barbara i Mariusz Kajkowscy, w imieniu Róż Żywego Różańca Stanisława Cholewińska i Bogumiła Niedźwiecka.

01.08.2014

Nowym Proboszczem Parafii został ks. Eugeniusz Gnibba, który przez 24 lata pracował w Darłowie w Parafii pw. Św. Gertrudy. Przystąpił do natychmiastowego remontu plebanii: wymiana instalacji co i pieca oraz instalacji elektrycznej. Duża pomoc okazał pan Zenon Mantaj.

22.03.2014

Obowiązki Administratora Parafii objął Ks. ppoł. Eugeniusz Łabisz.

04.03.2014

Zmarł wieloletni proboszcz Parafii Ks. Jan Steckiewicz we wtorek przed Środą Popielcową. Na Apel Jasnogórski przywieziono i wystawiono w kościele ciało ks. Jana. W czwartek o godz. 1500 odprawiono Mszę św. z udziałem księży z Dekanatu pod przewodnictwem ks. Dziekana Sławomira Forc. W piątek 7 marca przewieziono ciało ks. Jana do Szczecinka gdzie Mszę św. pogrzebową w kościele pw. Św. Krzysztofa odprawił ks. biskup Paweł Cieślik. Pogrzeb odbył się na cmentarzu komunalnym w Szczecinku.