Chrzest

Zgłoszenie dziecka do Chrztu Świętego i potrzebne dokumenty.

Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej.