ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2021

Zwyczajem poprzednich lat pragnę przybyć z Bożym błogosławieństwem do Waszych domów w ramach wizyty duszpasterskiej (tzw. kolędy). W związku z pandemią i wynikającymi z niej ograniczeniami, w tym roku mogę to zrobić na wyraźne zaproszenie zainteresowanych osób. Kto chciałby, w całkowitej wolności,…

Miejsce sprawowania Mszy św.

W czasie trwającego remontu wnętrza naszego kościoła Parafialnego Msze św. są sprawowane: niedzielne (sobota i niedziela) od 20 listopada w sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, wejście od ul. Stodolnej i Górne Podwórze. w dni powszednie w salce Parafialnej – Kościelna 17

Dyspensa od Mszy św. niedzielnej

  DYSPENSA W nawiązaniu do dyspensy z dnia 27 listopada 2020 r., znak: B23 – 30/20, mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z kanonami: 87 § 1 i 1248 § 2 Kodeksu…

Czas Bożego Narodzenia

przypomina nam, że na świecie jest miłość, która wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Jest na wyciągnięcie naszych rąk jako nadzieja każdego z nas i całego świata. Bóg pragnie, abyśmy przyjęli Go do serca, do swojego domu, do swojego życia.…

Narodzenie Pańskie – Msze święte

Czwartek 24.12.2020 – Pasterki Biała – godz. 22.00 i 24.00 Radolin – godz. 22.00 i 24.00 Piątek 25.12.2020 Biała godz. 8.00, 12.00, 14.00 Radolin godz. 10.00 Sobota 26.12.2020 Biała godz. 8.00, 12.00, 14.00 Radolin 10.00, 12.00 Niedziela – święto świętej Rodziny –…

Kolejna tragednia w Białej

Kolejny pożar w Białej. Spłonął dom wielorodzinny przy ul. Staszica (dawne przedszkole). Największa tragedia, że zginął człowiek. Druga osoba znajduje się w szpitalu. Otoczmy ich modlitwą. Można pomóc rodzinom wpłacając dobrowolną ofiarę na konto Caritas Biała w BS Wronki 64 8961 0002…

Liturgia w naszej Parafii od 17.05.2020 r.

Według rozporządzeń państwowych od niedzieli we Mszy św. może uczestniczyć jedna osoba na 10 m2 powierzchni kościoła: w Białej może uczestniczyć 25 osób, w Radolinie może uczestniczyć 17 osób. Ze względu na wzrastającą frekwencję na Mszach św. porządek Mszy św. niedzielnych będzie…

Pomoc dla Magdy

 W naszej Parafii w środę wydarzyła się tragedia, wybuchł pożar na ul. Radolińskiej. Czego nie zniszczył ogień to dopełniła woda. Rodzina straciła wszystko. Możemy pomóc tej rodzinie wpłacając dobrowolną ofiarę na konto Caritas Biała w BS Wronki 37 8961 0002 0020 0203…

Wymiana tajemnic Żywego Różańca

Ze względu na panującą sytuację tegoroczna pielgrzymka Żywego Różańca do skrzatuskiego sanktuarium przybiera nieco inną formę. Odbędzie się ona pod hasłem „Matka naszej nadziei”, 10 maja o godzinie 12:00. Jej program będzie ograniczony do Najświętszej Eucharystii celebrowanej przez Biskupa Krzysztofa Włodarczyka oraz…

Adoracja Najświętszego Sakramentu

W diecezji trwa adoracja Najświętszego Sakramentu, czyli co dziennie w innej Parafii diecezji jest Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na naszą parafię dzień Adoracji wypada w piątek 24 kwietnia. Adoracja w Białej rozpocznie się Mszą św. o godz. 900 i trwać będzie do Mszy…

Uczestnictwo w liturgii od 20.04.2020

Według rozporządzeń państwowych od poniedziałku we Mszy św. może uczestniczyć jedna osoba na 15 m2 powierzchni kościoła: w Białej może uczestniczyć 16 osób, w Radolinie może uczestniczyć 11 osób. w pogrzebie na cmentarzu może uczestniczyć 50 osób zachowując odpowiednie odległości między sobą

Wigilia Paschalna

Wiernych, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, zachęcam, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.