Wymiana tajemnic Żywego Różańca

Ze względu na panującą sytuację tegoroczna pielgrzymka Żywego Różańca do skrzatuskiego sanktuarium przybiera nieco inną formę. Odbędzie się ona pod hasłem „Matka naszej nadziei”, 10 maja o godzinie 12:00. Jej program będzie ograniczony do Najświętszej Eucharystii celebrowanej przez Biskupa Krzysztofa Włodarczyka oraz nabożeństwa sprawowanego bezpośrednio po niej. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo:

w telewizji kablowej TV ASTA,

w internecie na stronach:

https://www.tvasta.pl/na-zywo

https://dobremedia.org/

W miesiącu kwietniu odmawialiśmy te same tajemnice i intencje co w marcu, dokładając dziesiątek różańca o powstrzymanie pandemii. Wyjątkiem był Żywy Różaniec w Radolinie, który odmawiał kolejną.

W maju rozważamy i odmawiamy kolejną tajemnicę Różańca. Intencje dobieramy do tajemnicy z niżej podanych. Przeżywamy rok jubileuszowy Żywego Różańca i dlatego też zachęcam do odmawiania modlitwy na Jubileusz. Zachęcam dysponujących czasem by odmówić dziesiątek różańca w intencji ustąpienia pandemii.

 1. ZWIASTOWANIE   N.M.P.
 • O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

 

 1. NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY
 • O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Franciszka w posłudze Kościołowi i dla ks. Biskupa Tadeusza Werno z okazji 45 rocznicy święceń biskupich.

 

 1. NARODZENIE PANA JEZUSA

Aby tegoroczni maturzyści z mądrością rozpoznali dane im przez Boga powołanie.

 

 1. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

  Aby  diakoni,  wierni  służbie  Słowa  i  ubogim,  byli  znakiem  ożywiającym  dla  całego  Kościoła. 

 

 1. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

 

 1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

– O beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot.

 

 1. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE
 • W intencji Synodu Diecezjalnego i Parafialnego Zespołu Synodalnego, aby przyczynił się do zaangażowania, ożywienia wiary i miłości do Boga w naszej diecezji.

 

 1. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

– Niech Maryja, Królowa Polski otacza nasz naród swoją szczególną opieką wyjednując nam głęboką wiarę i dojrzałą miłość.

 

4.PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

 • Aby wstawiennictwo Maryi pomagało chrześcijanom w życiu codziennym być wiernym Jej Synowi.

    

 1. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
 • O ukochanie Eucharystii dla naszych Parafian.

 

 1. MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

aby  diakoni,  wierni  służbie  Słowa  i  ubogim,  byli  znakiem  ożywiającym  dla  całego  Kościoła. 

 

 1. BICZOWANIE PANA JEZUSA
 • Byśmy uczyli się od Maryi szacunku dla daru miłości i życia.
 1. UKORONOWANIE CIERNIEM

o ustanie pandemii koronawirusa

 

 1. NIESIENIE KRZYŻA
 • Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego, by Dom rodzinny był dla nich szkołą wiary i miłości.

 

 1. UKRZYŻOWANIE

– O dar rodzicielstwa dla małżeństw pragnących zostać rodzicami i o opiekę Matki Jezusowej nad rodzinami wychowującymi dzieci.

 

 1. ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA
 • O szacunek dla każdego poczętego życia i rozwój duchowej adopcji.
 1. WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA
 • O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii
 1. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
 • O dary Ducha Świętego dla wszystkich członków naszej wspólnoty parafialnej.
 1. WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

– W 4 rocznicę poświęcenia odnowionych obrazów i koron Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus dziękczynienie za to wydarzenie jako wyraz wdzięczności za Jej obecność wśród nas i rozwój czci i szerzenie nabożeństwa do Niej.

 

 1. UKORONOWANIE   N. M. P.

– o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”.

 

MODLITWA NA JUBILEUSZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za sługę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga. Niepokalana Dziewico i Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością, ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowej. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.