Kolejna tragednia w Białej

Kolejny pożar w Białej. Spłonął dom wielorodzinny przy ul. Staszica (dawne przedszkole). Największa tragedia, że zginął człowiek. Druga osoba znajduje się w szpitalu. Otoczmy ich modlitwą. Można pomóc rodzinom wpłacając dobrowolną ofiarę na konto Caritas Biała w BS Wronki 64 8961 0002 0020 0203 3297 0001 z dopiskiem: pomoc Chmielnik lub pomoc Kurowscy