Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej

całość zadania 231201,32

Ze Środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowano w wysokości 70 000,00

Ze Środków Gminy Trzcianka dofinansowano w wysokości 115 000,00 zł