Sprawowanie Eucharystii i uczestnictwo wiernych świeckich w sprawowanych liturgiach

Kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, a także celem uniknięcia różnych
sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już w minionych dniach, po konsultacjach
z księżmi naszej diecezji zarządzam, że od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich
Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy
zamkniętych drzwiach kościołów.

Edward Dajczak

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski