Dyspensa od uczestnictwa we Mszy św.

W nawiązaniu do Zarządzenia nr I/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia I2 marca 2020 r,, o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem, a także do wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów z dnia 21 marca 2020 r., mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan.87 § 1, kan. 1245 i kan. Iż48 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej wszystkim wiernym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, a także innym osobom przebywającym na terenie diecezji. Dyspensy udzielam do odwołania.
Skorzystanie z dyspensy oznacza. że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam tęż do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
Koszalin, dnia 25 marca 2020 r,
+Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski